McNett SILICONE SPRAY 150ml

McNett SILICONE SPRAY 150ml

Vaše cena s DPH
190,00 Kč
Vaše cena bez DPH
157,02 Kč
190
Dostupnost
Skladem poslední 2 kus
Kód
20115
EAN
0021563201154

 


McNett SILICONE SPRAY 150ml

Silikonový olej v rozprašovači na údržbu a mazání plastových, kovových i gumových předmětů, obsahuje vysoce čistý potravinářský silikonový olej.

NEBEZPEČÍ
  Obsahuje benzínovou frakci (ropnou), hydrogenovanou lehkou

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem, při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobým účinkem. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně, nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte ani nespalujte ani po použití. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně pro nebezpečný odpad.                

Balení: rozprašovač s náplní 150 ml (99 g).

Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty