Atsko Water repellent 236ml

Atsko Water repellent 236ml

Vaše cena s DPH
330,00 Kč
Vaše cena bez DPH
272,73 Kč
330
Dostupnost
na objednávku
Kód
13366
EAN
074928136660


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Množstevní slevy

12 kus
10%


Atsko Water repellent 236ml

ATSKO SHOE & BOOT FAST DRY WATER REPELLENT

Rychleschnoucí silikonový přípravek na zvýšení vodoodpudivosti  usní a tkanin. Nemění barvu usně ani u nubuku a semiše, plně zachovává matný vzhled. Nezanechává na usních a textilu žádné mapy a skvrny, vytváří na povrchu usně či textilu naprosto neviditelný ochranný film. Přípravek má velmi dobrou adhezi a poskytuje dlouhodobou ochranu proti vodě. Vícenásobné použití zvyšuje účinnost.

UPOZORNĚNÍ: Nedoporučujeme používat na textilní obuv s membránovou podšívkou.

NEBEZPEČÍ

      Obsahuje heptan.

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Uniklý produkt seberte. Skladujte na dobře větraném místě. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrna nebezpečných odpadů.  

Vyrábí: ATSKO Inc., Orangeburg, USA
Dováží: PROSPORT PRAHA s.r.o., www.prosport.cz, tel:241483338, prosport@prosport.cz

Balení: tlakový rozprašovač 236 ml

Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty