GA AQUASURE +SR 28g
GA AQUASURE +SR 28gGA AQUASURE +SR 28gGA AQUASURE +SR 28g

GA AQUASURE +SR 28g

Vaše cena s DPH
290,00 Kč
Vaše cena bez DPH
239,67 Kč
290
Dostupnost
Skladem > 10 kus
Kód
10415-013
EAN
021563104158

 

Množstevní slevy

24 kus
2%
96 kus
10%
192 kus
20%


AQUASURE+SR je lepidlo/tmel na bázi polyuretanu pro opravu obuvi a těžkých zátěrovaných plachtovin. Ze skupiny SEAM GRIP / AQUASURE má nejvyšší viskozitu, vytváří silnější vrstvu PU pryže, která je samonosná, pružná a ohebná. Slep je dokonale vodotěsný. Umožňuje bezzáplatové lepení, zcelováni natupo a také rekonstrukci chybějícího materiálu. Umožňuje rekonstrukci sešlapaného pryžového běhounu obuvi a povrchovým prosycením nezatuhlého lepidla vodou rozpustným krystalickým materiálem (např. sůl, cukr apod.) lze vytvořit protiskluzný reliéf.
Návod k použití: Nanáší se přímo z tuby, zavadne za 4 hodiny, polymeruje do plné konstrukční pevnosti za 24-36 hodin. Jako urychlovač lze použít COTOL 240 resp. COTOL 240 HV.
Bezpečnostní informace:
NEBEZPEČÍObsahuje 4,4-metylendifenyl diisokyanát
Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, zákaz kouření. . Zamezte vdechování par. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Při dýchacích potížích: Volejte lékaře. V případě požáru: K uhašení používejte práškový hasící přístroj, pásek, pěnu. Odstraňte obsah/obal podle předpisů pro nebezpečný odpad.
Balení: Tuba o hmotnosti obsahu 28 g
Výrobce: McNETT Europe, Německo
Dodává: Prosport Praha s.r.o., www.prosport.cz, tel.: +420 241483338

Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty