GA CURE ACCELERATOR 30ml
GA CURE ACCELERATOR 30ml

GA CURE ACCELERATOR 30ml

Vaše cena s DPH
290,00 Kč
Vaše cena bez DPH
239,67 Kč
290
Dostupnost
Skladem > 10 kus
Kód
12016-014
EAN
021563120165

 

Množstevní slevy

12 kus
2%
48 kus
10%
96 kus
20%


GA CURE ACCELERATOR je urychlovač polymerace lepidel AQUASURE+FD, AQUASURE+SR, a SEAM GRIP+WP. Po smíchání lepidla s urychlovačem v poměru 4–5 ku 1 se doba zavadnutí zkrátí na 15 minut a doba plné polymerace do konstrukční pevnosti na 2 hodiny. Lepidlo po přidání urychlovače zřídne, proto jej nanesete štětcem. Před zavadnutím lze štětec očistit vodou a mýdlem.
Lepí všechny typy outdoorových tkanin, nylon, neopren, pryž, a vinyl. Spoj je vodotěsný, pružný, oděruvzdorný.

Bezpečnostní informace:
NEBEZPEČÍ

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽITÍ Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Odstraňte obsah/obal podle předpisů pro nebezpečný odpad.
Balení: blistr se skleněnou lahvičkou 30 ml.

Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty