GA REVIVEX UV Protectant 355ml

GA REVIVEX UV Protectant 355ml

Vaše cena s DPH
550,00 Kč
Vaše cena bez DPH
454,55 Kč
550
Dostupnost
Skladem > 10 kus
Kód
22798-010
EAN
4056875227987

 

Množstevní slevy

56 kus
20%


UV Protectant 355 ml 

Přípravek oživuje povrch, včetně barev, a dlouhodobě chrání před vlivem ultrafialového (UV) záření. Je vhodný pro pravidelnou údržbu nafukovacích člunů, minimálně na začátku sezóny a před zimním uložením. Ideální pro ošetření pryže a plastových povrchů. Nebrání lepení záplat při opravách.

NEBEZPEČÍ

     Obsahuje coco alkylbis(hydroxyetyl)metyl, etoxylovaný, chloridy, alkoholy C9-11 etoxylované, poly(oxy-1,2-etanediyl),alpha-((1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenyl)-omega-hydroxy

Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobým účinkem. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.

 

Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty