Lowa Care set Eco neutral

Lowa Care set Eco neutral

Vaše cena s DPH
790,00 Kč
Vaše cena bez DPH
652,89 Kč
790
Dostupnost
na objednávku
Kód
8311100113
EAN
4063606601633


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnostObsah balení:

100ml Shoe clean - čistící prostředek na obuv, přírodní složení, na všechny materiály
125ml Water Stop Eco - sprejový přípravek k ošetření kožené i textilní membránové obuvi
75ml Active cream - krémový bezbarvý přípravek k ošetření kožené membránové obuvi

Přípravky neobsahují PFC (plně fluorované sloučeniny)

NEBEZPEČÍ. 

  Obsahuje uhlovodíky,C6-C7,n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem, při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Nepropichujte ani nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal ve sběrně pro nebezpečný odpad.

Balení: mechanický rozprašovač, obsah 125 ml

 

Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty